Vervolg afbeelding pagina's

Algemene voorwaarden

Op de cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor jou duidelijkheid wat er van jou verwacht wordt en wat je van ons kunt verwachten. 

Algemeen

 1. Alle tussen de Hondenschool Akili en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met Hondenschool Akili en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en betaling van het lesgeld.
 3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij Hondenschool Akili.

Honden

 1. Een geldige inenting voor hondenziekte, Parvo en Weil is verplicht of een titerbepaling waaruit blijkt dat de hond genoeg antistoffen heeft.
 2. Een inenting tegen kennelhoest is een advies voor pups.
 3. Geef je hond minimaal een uur voor de cursus geen eten i.v.m de gezondheid en de voermotivatie van je hond. Gebruik tijdens de training verschillende soorten voerbeloning. Zorg dat het voer lekker genoeg voor de afleiding die de les biedt.
 4. Laat je hond thuis als hij niet fit is. Je bent welkom om zelf zonder hond naar de les te komen. Van kijken naar de andere cursisten en honden leer je net zo veel als zelf doen.
 5. Loopse honden zijn alleen welkom in de les als de reuen in de groep er tegen kunnen. Daarom voor de les per mail of telefoon overleggen.
 6. Laat de honden aan de lijn geen contact met elkaar maken. Houd minimaal 5 meter afstand of meer als dat nodig is voor een slappe lijn. Geef binnen  geen commando’s, de kans dat je hond het commando zelf opheft is erg groot.
 7. Het trainingsveld is geen uitlaatplaats, laat je hond daarom uit voor de les. Laat hem voor de aanvang van de les eventueel in de berm zijn behoefte doen.
 8. Ruim ongelukjes op: poep bij voorkeur in een dichtgeknoopt (!) zakje in de afvalbak onder de buitentafel gooien. Bij plassen op de tegels graag een plens water er overheen gooien.

Cursus

 1. Het lesgeld dient minimaal een week voor aanvang van de cursus te zijn voldaan per bank.
 2. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Helaas wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 3. Bij verhindering graag zo vroeg mogelijk afzeggen, per mail, sms of telefoon (bij geen gehoor een bericht inspreken).
 4. Het is niet mogelijk om een puples of praktijkles van de basiscursus in te halen. Het inhalen van een theorieles van de basiscursus is mogelijk in overleg. Voor de overige cursussen wordt de mogelijkheid voor inhalen bekeken, mits de afmelding minimaal een week voor die tijd door gegeven is.
 5. In principe gaan de lessen onder alle weersomstandigheden door, met uitzondering van onweer en een afgekondigd weeralarm. Als een les niet door gaat, ontvang je bericht per mail en/of per sms.
 6. Indien door ziekte, overmacht of extreme weersomstandigheden een les door Hondenschool Akili  afgezegd wordt, wordt deze les voor de pup-, basis- en vervolgcursus op een ander moment ingehaald. Voor de kwartaalcursussen (wandelcursus, combicursus en behendigheid) vervalt deze les.

Praktisch

 1. Mobiele telefoon graag uit of op stil tijdens de les.
 2. Voor cursisten die vanuit de richting Zuidhorn komen; maak i.v.m. de verkeersveiligheid gebruik van de de rotonde onder de nieuwe brug. Daarna voeg je vanuit de stadkant weer in op de Friesestraatweg en kan je veilig uitvoegen en het erf op rijden.
 3. Graag parkeren met de neus of kont van de auto naar Zuidhorn. Bij achteruit inparkeren genoeg ruimte overhouden om je hond (achter) uit de auto te halen. Graag aan de wegkant beginnen met parkeren en aansluitend parallel parkeren.
 4. Zorg er in verband met de veiligheid van je eigen en andermans hond altijd voor dat of het hekje of de buitendeur dicht is bij het in en uit lopen. Voorkom dat het hekje en de buitendeur  tegelijkertijd open staan! Om dezelfde reden de hond van en naar de auto aan de lijn houden.
 5. De wc bevindt zich in huis; door de blauwe deur (bij de ingang), rechtdoor de lichtblauwe deur, het lichtknopje zit links aan de binnenkant.
 6. Houd er rekening mee dat tijdens het trainen de zon niet altijd schijnt, trek daarom warme, regenbestendige kleding aan die vies mag worden.

Laat het ons weten als ideeën, wensen of opmerkingen hebt.

Hondenschool Akili